Příklad životopisu odhadce nemovitostí (bezplatný průvodce)

Vytvořte si životopis odhadce nemovitostí, který vám zajistí pohovor, pomocí našich bezplatných příkladů a tipů pro psaní. Použijte a přizpůsobte si naši šablonu a získejte místo na pohovoru ještě dnes.

Odhadce nemovitostí Příklad životopisu
Průměrné hodnocení: 4,4 (120 hlasů)
Odhadce nemovitostí Příklad životopisu

Jste zkušený odhadce nemovitostí a hledáte novou práci? Náš příklad životopisu odhadce nemovitostí vám pomůže vytvořit působivý životopis, který vás zaujme u potenciálních zaměstnavatelů. Díky podrobným informacím a tipům, jak vytvořit silný životopis, si můžete být jisti, že mezi konkurencí vyniknete.

Budeme se zabývat:

 • Jak napsat životopis bez ohledu na obor nebo pracovní pozici.
 • Co uvést v životopise, abyste vynikli.
 • Hlavní dovednosti, které zaměstnavatelé z každého odvětví chtějí vidět.
 • Jak rychle sestavit životopis pomocí našeho profesionálního nástroje pro tvorbu životopisů.
 • Co je to šablona životopisu a proč byste ji měli používat.
Navíc vám poskytneme odborné tipy pro psaní životopisu a profesionální příklady, které vás budou inspirovat.

Co dělá odhadce nemovitostí?

Odhadce nemovitostí je licencovaný odborník, který poskytuje posudek o hodnotě nemovitosti. Slouží k určení aktuální tržní hodnoty nemovitosti, která se často používá například při upisování úvěrů, vyměřování daní, pojištění nebo rozvodovém vyrovnání. Odhadci používají k odhadu hodnoty nemovitosti řadu metod a technik, včetně analýzy trhu, nákladového přístupu a kapitalizace příjmů.

Za chvíli začneme, ale nejprve vám přinášíme několik dalších příkladů životopisů souvisejících s prací odhadce nemovitostí:

Jaké jsou povinnosti odhadce nemovitostí?

 • Provádět průzkum místních trhů s nemovitostmi s cílem určit aktuální trendy v hodnotách nemovitostí.
 • Prohlídka nemovitostí za účelem posouzení fyzikálních vlastností, které ovlivňují hodnotu.
 • Vypracování podrobných zpráv o zjištěních, včetně informací o srovnatelných nemovitostech.
 • Poskytování zpráv bankám, hypotečním společnostem a dalším organizacím v oblasti nemovitostí.
 • Analýza místních územních předpisů, daňových zákonů a dalších faktorů, které ovlivňují hodnotu nemovitostí.
 • Interpretace složitých údajů o hodnocení pro klienty a další zúčastněné strany.
 • Aktuální informace o příslušných státních a federálních předpisech.
 • Sdělování zjištění a předkládání doporučení klientům

Vzorový životopis odhadce nemovitostí pro inspiraci

Odhadce nemovitostí

John Doe je kvalifikovaný odhadce nemovitostí s více než pětiletou praxí v oboru. Má prokazatelné zkušenosti s poskytováním přesných ocenění a správných doporučení klientům. John je certifikovaný odhadce nemovitostí s dobrými znalostmi zásad a postupů oceňování. Je skvělý komunikátor a má schopnost poskytovat kvalitní služby včas.

 • Pracovní zkušenosti
 • Odhadce nemovitostí, společnost XYZ - říjen 2015 až současnost
 • Poskytoval přesné odhady nemovitostí ve více státech.
 • Prováděl analýzu trhu, odhadoval hodnotu nemovitostí a dával klientům správná doporučení.
 • Spolupracoval s ostatními odhadci, věřiteli a zprostředkovateli, aby zajistil přesné ocenění.
 • Identifikoval a řešil potenciální rizika pro klienty.
 • Vzdělávání
 • Bakalářský titul v oboru nemovitostí, ABC University - 2010
 • Dovednosti
 • Oceňování nemovitostí
 • Analýza trhu
 • Oceňování nemovitostí
 • Komunikace s klientem
 • Hodnocení rizik
 • Certifikace
 • Certifikovaný odhadce nemovitostí, ABC Appraisal Institute - 2011
 • Jazyky
 • Angličtina - plynule
 • Španělština - plynule


Tipy na životopis pro odhadce nemovitostí

Vytvořit dokonalý životopis, který by pomohl nastartovat kariéru, není snadný úkol. Dodržování obecných pravidel psaní může pomoci, ale je také chytré nechat si poradit na míru vašemu konkrétnímu hledání práce. Když jste ve světě zaměstnání nováčkem, potřebujete tipy pro životopis Real Estate Appraiser.
Shromáždili jsme nejlepší tipy od zkušených Real Estate Appraiser - Podívejte se na jejich rady, které vám nejen usnadní psaní, ale také zvýší vaše šance na vytvoření životopisu, který vzbudí zájem potenciálních zaměstnavatelů.

 • Zahrňte shrnutí, které upoutá pozornost čtenáře.
 • Zdůrazněte své klíčové dovednosti, zkušenosti a úspěchy.
 • Uveďte konkrétní údaje o nemovitostech, které jste ocenili.
 • Uveďte svá osvědčení a licence.
 • Uveďte relevantní informace o všech oceněních, která jste obdrželi.


Real Estate Appraiser Resume Summary Příklady

Shrnutí životopisu odhadce nemovitostí nebo cíl životopisu je důležitou součástí žádosti o zaměstnání. Personalistům a vedoucím náboru poskytuje přehled o dovednostech a zkušenostech uchazeče a umožňuje jim rychle zjistit, zda se uchazeč na danou pozici hodí. Dobře zpracovaný souhrn nebo cíl životopisu může odhadci nemovitostí pomoci vyniknout mezi konkurencí a udělat na potenciální zaměstnavatele pozitivní dojem.

Například:

 • Zkušený odhadce nemovitostí s více než osmiletou praxí v oblasti oceňování a odhadu obytných a komerčních nemovitostí.
 • Vysoce kvalifikovaný odhadce s odbornými znalostmi v oblasti oceňování obytných domů pro jednu a více rodin, komerčních a průmyslových nemovitostí.
 • Zkušený odhadce nemovitostí s hlubokými znalostmi komplexních oceňovacích technik a tržních trendů.
 • Odhadce zaměřený na výsledky se zkušenostmi s oceňováním obytných, komerčních a průmyslových nemovitostí.
 • Odhadce orientovaný na detail, se silnými analytickými schopnostmi a schopností řešit problémy a se zkušenostmi s oceňováním široké škály nemovitostí.


Vytvořte si silnou sekci zkušeností pro svůj životopis odhadce nemovitostí

Výrazná část životopisu odhadce nemovitostí věnovaná zkušenostem je zásadní, protože právě tato část poskytne zaměstnavateli největší představu o vaší kvalifikaci a schopnostech odhadce. Měl by být komplexní a měl by prokázat vaše dovednosti, znalosti a zkušenosti v oboru oceňování nemovitostí. Měl by obsahovat podrobnosti o typech ocenění, které jste provedli, o vaší schopnosti přesně stanovit hodnotu nemovitosti a o výsledcích, kterých jste dosáhli pro klienty. Tato část by měla také zdůraznit případné certifikáty, ocenění nebo zvláštní úspěchy, které jste během své kariéry získali. Kromě toho by oddíl o zkušenostech měl prokázat vaši schopnost spolupracovat s ostatními, například s věřiteli, právníky nebo zprostředkovateli. Vytvořením silné sekce o zkušenostech budou zaměstnavatelé schopni rychle zjistit, zda jste pro danou práci vhodní.

Například: "V minulosti jste měli možnost získat zkušenosti s prací v zahraničí, např:

 • Prováděl oceňování nemovitostí pro různé nemovitosti, včetně rodinných domů, vícegeneračních domů, volných pozemků a komerčních nemovitostí.
 • Dokončil podrobný průzkum a analýzu tržních trendů, charakteristik okolí a platných územních předpisů.
 • Zkontroloval dokumenty o vlastnictví, smlouvy a další relevantní informace týkající se každého ocenění.
 • Poskytoval jasné, stručné a přesné písemné zprávy, které splňovaly pokyny USPAP.
 • Vedl schůzky s klienty, na kterých probíral proces oceňování a odpovídal na dotazy.
 • Úspěšně vyjednával s klienty o struktuře poplatků, platebních podmínkách a časových plánech.
 • Rozvíjel a udržoval pozitivní vztahy s klienty, realitními makléři a věřiteli.
 • Účastnil se kurzů dalšího vzdělávání, aby byl v obraze ohledně měnících se oceňovacích standardů a předpisů.
 • Používal různé softwarové programy, včetně Marshall & Swift, Microsoft Word a Excel.
 • Spolupracoval s ostatními odhadci, aby zajistil přesnost a soulad s oceňovacími standardy.


Příklad životopisu realitního odhadce

Odhadci nemovitostí musí mít platnou licenci odhadce nemovitostí, která obvykle vyžaduje bakalářský titul v příbuzném oboru, jako jsou finance, ekonomie nebo nemovitosti. Kromě toho musí absolvovat minimální počet hodin schváleného vzdělávání v oblasti oceňování nemovitostí, složit zkoušku pro oceňování nemovitostí v daném státě a vykonat licenční zkoušku pro daný stát.

Zde je příklad výčtu zkušeností vhodných pro životopis odhadce nemovitostí:

 • Bc. v oboru Business Administration, Real Estate Appraisal, University of Florida, Gainesville, FL, 2011
 • Certifikace pro odhadce nemovitostí, stát Florida, 2012
 • Certifikovaný odhadce nemovitostí, stát Florida, 2014
 • Průběžné vzdělávání v oblasti oceňování nemovitostí, Institute of Real Estate Appraisal, 2015
 • Školení profesního rozvoje v oblasti oceňování nemovitostí, Institute of Real Estate Appraisal, 2019


Dovednosti odhadce nemovitostí pro životopis

Doplnění dovedností do životopisu odhadce nemovitostí je důležité, protože rychle vyzdvihuje kvalifikaci, odborné znalosti a zkušenosti uchazeče v oboru. To může potenciálním zaměstnavatelům pomoci prokázat jejich znalosti a schopnosti. Dovednosti by měly zahrnovat veškeré technické schopnosti, jako je znalost oceňovacího softwaru, znalost předpisů a zákonů týkajících se nemovitostí, odborné znalosti metod oceňování a zdatnost ve výzkumu a analýze dat. Kromě toho by měly být zahrnuty také veškeré dovednosti v oblasti služeb zákazníkům nebo vyjednávání, aby se prokázala schopnost uchazeče komunikovat s klienty.

Měkké dovednosti:

 1. Analytické myšlení
 2. Dovednosti v oblasti výzkumu
 3. Pozornost věnovaná detailům
 4. Komunikace
 5. Řešení problémů
 6. Organizační schopnosti
 7. Time management
 8. Adaptabilita
 9. Vyjednávání
 10. Obsluha zákazníků
< />
Tvrdé dovednosti:
 1. Finanční analýza
 2. Právo nemovitostí
 3. Oceňování nemovitostí
 4. Sběr dat
 5. Psaní zpráv
 6. Průzkum trhu
 7. Vyhodnocení ocenění
 8. Prohlídka nemovitosti
 9. Matematika
 10. Znalost práce s počítačem


Běžné chyby, kterých se při psaní životopisu odhadce nemovitostí vyvarujte

Na tomto konkurenčním trhu práce dostávají zaměstnavatelé v průměru 180 žádostí na každé volné pracovní místo. Při zpracování těchto životopisů se společnosti často spoléhají na automatizované systémy sledování uchazečů, které mohou životopisy procházet a vyřazovat nejméně kvalifikované uchazeče. Pokud se váš životopis dostane mezi těch několik málo, které projdou přes tyto roboty, musí na personalistu nebo náborového manažera ještě zapůsobit. Při takovém množství přicházejících žádostí věnují náboráři každému životopisu obvykle jen 5 sekund své pozornosti, než se rozhodnou, zda jej vyřadí. Vzhledem k tomu je nejlepší vyhnout se tomu, abyste do své žádosti zahrnuli jakékoli rušivé informace, které by mohly způsobit její vyřazení. Abyste se ujistili, že váš životopis vynikne, prostudujte si níže uvedený seznam toho, co byste do své žádosti o zaměstnání neměli uvádět.

 • Bez průvodního dopisu. Motivační dopis je skvělý způsob, jak vysvětlit, proč jste pro danou pozici nejlepším kandidátem a proč o ni stojíte.
 • Používání přílišného množství žargonu. Personalisté nechtějí číst životopis plný odborných termínů, kterým nerozumějí.
 • Vynechání důležitých detailů. Nezapomeňte uvést své kontaktní údaje, vzdělání, pracovní historii a všechny důležité dovednosti a zkušenosti.
 • Použití obecné šablony. Věnujte čas tomu, abyste svůj životopis přizpůsobili pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Tím zaměstnavateli ukážete, že to s danou pozicí myslíte vážně.
 • Pravopisné a gramatické chyby. Vždy překontrolujte, zda v životopise nejsou překlepy, pravopisné a gramatické chyby.
 • Přílišné soustředění na povinnosti. Nezapomeňte uvést úspěchy a zásluhy, abyste zaměstnavateli ukázali, že jste skvělým kandidátem.
 • Včetně osobních údajů. Vyvarujte se uvádění jakýchkoli osobních údajů, jako je věk, rodinný stav nebo náboženské vyznání.


Klíčové informace pro životopis odhadce nemovitostí

 • Zdůrazněte příslušná osvědčení a kvalifikace
 • Zahrnout zkušenosti s oceňováním různých typů nemovitostí
 • prokázat znalost právních předpisů a norem
 • Prokázat vynikající komunikační schopnosti a dovednosti v oblasti služeb zákazníkům
 • Zmínit znalost oceňovacího softwaru
 • Detailní schopnost vyhledávat a analyzovat data
 • Diskuse o zkušenostech s hodnocením pro různé účely
 • Uveďte příklady úspěšných hodnocení
 • Uveďte reference a doporučení

Je čas začít hledat práci. Ujistěte se, že se vám daří co nejlépe, a získejte příští práci v poštovních službách s pomocí resumaker.cz.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Vyzkoušejte profesionální nástroj Resumaker pro tvorbu životopisů hned teď. Za zkoušku nic nedáte, protože jej můžete vyzkoušet zcela zdarma