Příklad životopisu asistenta ve stavebnictví (bezplatný průvodce)

Vytvořte si životopis asistenta ve stavebnictví, který vám zajistí pohovor, pomocí našich bezplatných příkladů a tipů pro psaní. Použijte a přizpůsobte si naši šablonu a získejte pohovor ještě dnes.

Asistent ve stavebnictví Příklad životopisu
Průměrné hodnocení: 4,8 (51 hlasů)
Asistent ve stavebnictví Příklad životopisu

Vítejte v našem článku Příklad životopisu asistenta ve stavebnictví. Najdete zde podrobné informace o tom, jak vytvořit životopis asistenta ve stavebnictví, který vám pomůže získat práci, kterou hledáte. Naši zkušení autoři životopisů vytvořili příklad životopisu, který je snadný k následování a přizpůsobený konkrétně pro pozici asistenta ve stavebnictví. Provedeme vás procesem tvorby silného a efektivního životopisu, který na potenciální zaměstnavatele jistě zapůsobí.

Budeme se zabývat:

 • Jak napsat životopis bez ohledu na obor nebo pracovní pozici.
 • Co uvést v životopise, abyste vynikli.
 • Hlavní dovednosti, které zaměstnavatelé z každého odvětví chtějí vidět.
 • Jak rychle sestavit životopis pomocí našeho profesionálního nástroje pro tvorbu životopisů.
 • Co je to šablona životopisu a proč byste ji měli používat.
Navíc vám poskytneme odborné tipy pro psaní životopisu a profesionální příklady, které vás budou inspirovat.

Co dělá asistent ve stavebnictví?

Stavební asistent je zodpovědný za pomoc stavebním dělníkům, jako jsou tesaři, elektrikáři, instalatéři a další řemeslníci, při plnění různých úkolů. Může se jednat o pomoc při přípravě staveniště, vyřizování pochůzek, obstarávání materiálu, poskytování podpory během stavebního procesu a úklid po skončení práce. Mohou být také zodpovědní za evidenci zásob potřebných pro práci, organizaci papírování a poskytování obecné administrativní podpory.

Za chvíli začneme, ale nejprve vám přinášíme několik dalších příkladů životopisů týkajících se asistentů ve stavebnictví:

Jaké jsou povinnosti asistenta ve stavebnictví?

 • Pomoc při přípravě stavební dokumentace
 • Poskytování administrativní podpory stavebním týmům
 • Vedení záznamů o stavebních činnostech
 • Pomoc při koordinaci stavebních materiálů, dodávek a vybavení.
 • Sledování rozpočtů a výdajů na projekty
 • shromažďování a analýza dat týkajících se stavebních projektů.
 • Pomoc s nabídkami a plánováním subdodavatelů
 • Pomoc při výběru dodavatelů a zhotovitelů.
 • Kontrola a schvalování faktur a odhadů
 • Včasné řešení problémů se stavebními projekty.
 • Udržování a aktualizace stavební dokumentace
 • Provádění kontrol na staveništi s cílem zajistit dodržování předpisů.
 • Poskytování technické podpory stavebním týmům
 • pomoc při vývoji bezpečnostních protokolů a postupů.

Vzorový životopis asistenta ve stavebnictví pro inspiraci

Osobní údaje
Jméno: John Smith
Adresa: 123 Main Street, Anytown, USA
Telefon: (123) 456-7890
E-mail: john.smith@example.com

Souhrn
John Smith je zkušený asistent ve stavebnictví s prokazatelnou praxí v úspěšných projektech. Má dobré znalosti stavebních bezpečnostních předpisů, smysl pro detail a vynikající komunikační schopnosti. John má zkušenosti s prací na stavbách, řízením projektů a dohledem nad malými posádkami. Je spolehlivý, pracovitý a oddaný profesionál.

Pracovní zkušenosti

 • Stavební asistent, ABC Construction Company, Anytown, USA. (srpen 2018 - současnost)
 • Pomáhat stavebním dozorům s každodenními úkoly.
 • Objednávejte materiály a zásoby podle potřeby.
 • Zajistit pořádek a organizaci na staveništi.
 • Sledování a podávání zpráv o postupu výstavby.
 • Podle potřeby pomáhat při drobné údržbě a opravách.
 • Včas řešte všechny bezpečnostní problémy.

Vzdělávání
Bakalářský titul ve stavebním managementu, Anytown University, Anytown, USA (září 2014 - červen 2018)

Dovednosti

 • Vynikající komunikační dovednosti.
 • Dobrá znalost bezpečnostních předpisů ve stavebnictví.
 • Znalost Microsoft Office.
 • Schopnost efektivně a účinně pracovat v týmu.
 • Schopnost číst a interpretovat stavební plány.
 • Vynikající organizační schopnosti a schopnost řešit problémy.

Certifikace
10hodinová certifikace OSHA pro bezpečnost práce ve stavebnictví (červenec 2018)

Jazyky
Angličtina (plynule)Tipy pro životopis asistenta ve stavebnictví

Vytvořit dokonalý životopis, který by pomohl nastartovat kariéru, není snadný úkol. Dodržování obecných pravidel psaní může pomoci, ale je také chytré nechat si poradit na míru vašemu konkrétnímu hledání práce. Když jste ve světě zaměstnání nováčkem, potřebujete tipy pro životopis asistenta ve stavebnictví.
Shromáždili jsme nejlepší tipy od zkušených asistentů ve stavebnictví - Podívejte se na jejich rady, které vám nejen usnadní psaní, ale také zvýší vaše šance na vytvoření životopisu, který vzbudí zájem potenciálních zaměstnavatelů.

 • Zdůrazněte své technické dovednosti, například znalost softwaru CAD a dalších příslušných programů.
 • Zahrňte oddíl o svých zkušenostech s prací ve stavebnictví.
 • Prokažte schopnost spolupracovat s různými lidmi, například s architekty a inženýry.
 • Uveďte všechny certifikáty nebo speciální školení, které jste získali v oblasti stavebnictví.
 • Uveďte všechny relevantní zkušenosti, které máte v oblasti řízení projektů nebo v jiných souvisejících oblastech.


Příklady shrnutí životopisu asistenta ve stavebnictví

Shrnutí nebo cíl životopisu asistenta ve stavebnictví slouží jako přehled vašich profesních zkušeností a kvalifikace a poskytuje zaměstnavatelům stručný přehled vašich relevantních dovedností a znalostí. Tato část by měla sloužit ke zdůraznění vašich specifických schopností a všech profesních úspěchů, které z vás udělají atraktivního kandidáta na danou pozici. Zařazením této části můžete rychle upoutat pozornost zaměstnavatele a ukázat mu, proč jste pro danou pozici nejvhodnější.

Například: "V případě, že se jedná o zaměstnance, kteří se chtějí ucházet o zaměstnání, je třeba, abyste se o ně postarali:

 • Pracovitý asistent ve stavebnictví s pětiletou praxí v oboru. Zkušenost s obsluhou strojů a prací v týmu.
 • Zkušený asistent ve stavebnictví s vynikajícími manažerskými schopnostmi a schopnostmi řešit problémy. Znalost oborových předpisů a norem.
 • Obětavý asistent ve stavebnictví se schopností zvládat více úkolů najednou. Zkušenosti s údržbou zařízení, bezpečnostními protokoly a koordinací týmu.
 • Motivovaný stavební asistent s vášní pro obor. Zkušený v obsluze těžkých strojů a zběhlý ve čtení plánů.
 • Spolehlivý pomocník na stavbě s pevnou pracovní morálkou a důrazem na bezpečnost. Má hluboké znalosti stavebních procesů a předpisů.


Vytvořte si v životopise asistenta na stavbě silnou část o zkušenostech

V životopise asistenta ve stavebnictví je důležité uvést silnou část týkající se zkušeností, protože zaměstnavatelům prokážete, že máte znalosti a dovednosti potřebné k tomu, abyste na této pozici uspěli. Poskytne jim také přehled o vaší pracovní historii, dosažených úspěších a případných specializacích. Jasné a stručné představení vaší minulosti vám pomůže odlišit se od ostatních uchazečů a zaměstnavatelům umožní lépe pochopit vaše schopnosti. Uvedení konkrétních údajů o projektech, které jste dokončili, o vaší roli v nich a o případných oceněních nebo uznáních, která jste obdrželi, může zaměstnavatelům rovněž pomoci učinit informované rozhodnutí o vaší kvalifikaci.

Příklad: V rámci projektu "Zkušenosti z praxe" se můžete zaměřit i na další projekty, např:

 • Úspěšně dokončil instalaci stavebních materiálů na pěti samostatných projektech.
 • Pomáhal při instalaci elektroinstalace na rozsáhlém stavebním projektu.
 • Poskytoval všeobecnou pracovní podporu při dokončování velkého stavebního projektu.
 • Prováděl denní kontroly stavebních materiálů s cílem zajistit jejich kvalitu.
 • Pomáhal při instalaci vodovodních a ventilačních systémů na stavbách.
 • Řídil včasné dodávky materiálů na staveniště.
 • Vedl přesnou evidenci všech stavebních materiálů použitých na projektech.
 • Poskytoval pomoc ostatním pracovníkům při stavbě budov a konstrukcí.
 • Řídil bezpečnostní protokoly na pracovišti, aby zajistil řádnou ochranu všech pracovníků.
 • Zajišťoval správné skladování a manipulaci se všemi stavebními materiály.


Příklad životopisu asistenta ve stavebnictví

Asistenti ve stavebnictví obvykle potřebují středoškolské vzdělání s maturitou nebo GED. Někteří zaměstnavatelé však mohou vyžadovat vysokoškolské vzdělání v oboru stavebního managementu nebo příbuzném oboru. Kromě toho může být výhodou praxe na stavbě nebo v příbuzném oboru.

Zde je příklad výčtu zkušeností vhodných pro životopis asistenta ve stavebnictví:

 • Bakalářský titul ve stavebním managementu, University of California, Berkeley, CA (20XX - 20XX)
 • Stavební inženýrství, San Francisco State University, San Francisco, CA (20XX - 20XX)
 • Certifikát o absolvování, Advanced Construction Management, San Francisco State University, San Francisco, CA (20XX - 20XX)
 • Certifikát o absolvování, Odhad a ocenění budov, San Francisco State University, San Francisco, CA (20XX - 20XX)


Dovednosti stavebního asistenta pro životopis

Je důležité doplnit dovednosti do životopisu asistenta ve stavebnictví, protože tyto dovednosti jsou potřebné k zajištění toho, aby byla pozice obsazena někým, kdo je kvalifikovaný a schopný vykonávat pracovní povinnosti. Dovednosti by měly zahrnovat řešení problémů, komunikaci, týmovou práci, organizaci a další dovednosti relevantní pro danou pracovní pozici. Příklady konkrétních dovedností by v životopise neměly být uváděny, protože to může být považováno za údaj o schopnostech uchazeče.

Měkké dovednosti:

 1. Týmová práce
 2. Řešení problémů
 3. Komunikace
 4. Vedení lidí
 5. Organizační
 6. Time-management
 7. Multitasking
 8. Adaptabilita
 9. Pozornost k detailům
 10. Dbát na bezpečnost
< />
Tvrdé dovednosti:
 1. Demolice
 2. Výkopové práce
 3. Stavba
 4. Tesařství
 5. Svařování
 6. Instalatérství
 7. Elektroinstalace
 8. Malování
 9. Zednictví
 10. Pokrývání střech


Časté chyby, kterých se při psaní životopisu asistenta ve stavebnictví vyvarujte

Na tomto konkurenčním trhu práce dostávají zaměstnavatelé v průměru 180 žádostí na každé volné pracovní místo. Při zpracování těchto životopisů se společnosti často spoléhají na automatizované systémy sledování uchazečů, které mohou životopisy procházet a vyřazovat nejméně kvalifikované uchazeče. Pokud se váš životopis dostane mezi těch několik málo, které projdou přes tyto roboty, musí na personalistu nebo náborového manažera ještě zapůsobit. Při takovém množství přicházejících žádostí věnují náboráři každému životopisu obvykle jen 5 sekund své pozornosti, než se rozhodnou, zda jej vyřadí. Vzhledem k tomu je nejlepší vyhnout se tomu, abyste do své žádosti zahrnuli jakékoli rušivé informace, které by mohly způsobit její vyřazení. Abyste se ujistili, že váš životopis vynikne, prostudujte si níže uvedený seznam toho, co byste do své žádosti o zaměstnání neměli uvádět.

 • Bez průvodního dopisu. Motivační dopis je skvělý způsob, jak vysvětlit, proč jste pro danou pozici nejlepším kandidátem a proč o ni stojíte.
 • Používání přílišného množství žargonu. Personalisté nechtějí číst životopis plný odborných termínů, kterým nerozumějí.
 • Vynechání důležitých detailů. Nezapomeňte uvést své kontaktní údaje, vzdělání, pracovní historii a všechny důležité dovednosti a zkušenosti.
 • Použití obecné šablony. Věnujte čas tomu, abyste svůj životopis přizpůsobili pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Tím zaměstnavateli ukážete, že to s danou pozicí myslíte vážně.
 • Pravopisné a gramatické chyby. Vždy překontrolujte, zda v životopise nejsou překlepy, pravopisné a gramatické chyby.
 • Přílišné soustředění na povinnosti. Nezapomeňte uvést úspěchy a zásluhy, abyste zaměstnavateli ukázali, že jste skvělým kandidátem.
 • Včetně osobních údajů. Vyvarujte se uvádění jakýchkoli osobních údajů, jako je věk, rodinný stav nebo náboženské vyznání.


Klíčové informace pro životopis asistenta ve stavebnictví

 • zdůrazněte relevantní pracovní zkušenosti ve stavebnictví
 • Důraz na technické dovednosti, jako je čtení plánů, software pro tvorbu plánů a řízení projektů.
 • Uveďte všechny bezpečnostní certifikáty nebo licence, které můžete mít.
 • Prokázat znalost stavební terminologie a procesů.
 • prokázat dobré komunikační a organizační schopnosti
 • Podrobně popište svou schopnost pracovat v týmu.
 • Uveďte veškeré znalosti softwaru nebo hardwaru, které máte.
 • Zdůrazněte svůj závazek k bezpečnosti, přesnosti a pozornosti věnované detailům.

Je čas začít hledat práci. Ujistěte se, že se vám daří co nejlépe, a získejte příští práci v poštovních službách s pomocí resumaker.cz.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Vyzkoušejte profesionální nástroj Resumaker pro tvorbu životopisů hned teď. Za zkoušku nic nedáte, protože jej můžete vyzkoušet zcela zdarma