Příklad životopisu personálního farmaceuta (bezplatný průvodce)

Vytvořte si životopis personálního farmaceuta, který vám zajistí pohovor, pomocí našich bezplatných příkladů a tipů pro psaní. Použijte a přizpůsobte si naši šablonu a získejte místo na pohovoru ještě dnes.

Personální lékárník Příklad životopisu
Průměrné hodnocení: 4,3 (163 hlasů)
Personální lékárník Příklad životopisu

V tomto článku naleznete komplexní příklad životopisu personálního farmaceuta. Uvádí kvalifikaci, zkušenosti a vzdělání, které zaměstnavatelé u personálního farmaceuta hledají. Poskytuje také tipy, jak přizpůsobit životopis ideálnímu popisu pracovní pozice a odlišit jej od konkurence. S pomocí tohoto článku se můžete ujistit, že váš životopis co nejlépe odráží vaši kvalifikaci a zkušenosti a zvyšuje vaše šance na získání práce personálního farmaceuta.

Budeme se zabývat:

 • Jak napsat životopis bez ohledu na obor nebo pracovní pozici.
 • Co uvést v životopise, abyste vynikli.
 • Hlavní dovednosti, které zaměstnavatelé z každého odvětví chtějí vidět.
 • Jak rychle sestavit životopis pomocí našeho profesionálního nástroje pro tvorbu životopisů.
 • Co je to šablona životopisu a proč byste ji měli používat.
Navíc vám poskytneme odborné tipy pro psaní životopisu a profesionální příklady, které vás budou inspirovat.

Co dělá personální lékárník?

Personální lékárník je zodpovědný za výdej léků pacientům a zákazníkům podle lékařských předpisů. Poskytuje také rady o bezpečném užívání léků, radí pacientům o správném užívání léků na předpis i volně prodejných léků a odpovídá na dotazy týkající se zdravotních témat. Rovněž kontrolují a ověřují informace o pojištění a vedou záznamy o vydaných lécích. V některých případech mohou být také zodpovědní za objednávání a udržování zásob léčiv.

Za chvíli začneme, ale nejprve vám přinášíme několik dalších příkladů životopisů týkajících se personálních farmaceutů:

Jaké jsou některé povinnosti personálního lékárníka?

 • Kontrola lékařských záznamů s cílem zajistit správnost předpisů.
 • Kontrola a ověřování správnosti objednávek léků
 • Plnit recepty a vydávat léky
 • Odpovídat na dotazy zákazníků týkající se léků a zdravotnických výrobků.
 • radit pacientům a odpovídat na otázky týkající se interakcí léků, nežádoucích účinků, dávkování a uchovávání léků.
 • vést záznamy o pacientech a dokumentovat všechny interakce.
 • Složení a příprava léků pro pacienty
 • dohlížet na lékárenské techniky a řídit je.

Vzorový životopis lékárníka pro inspiraci

Personální lékárník
Osobní údaje:

 • Jméno: John Doe
 • Adresa: 123 Main Street, Anytown, USA
 • Telefon: 555-555-5555
 • E-mail: john.doe@example.com

John Doe je velmi zkušený a obětavý zaměstnanec lékárny s desetiletou praxí ve zdravotnictví. Má prokazatelné zkušenosti s poskytováním výjimečné péče o pacienty a poskytováním kvalitních lékárenských služeb. Má také znalosti v oblasti přípravy lékových směsí a je vynikajícím týmovým hráčem.

Pracovní zkušenosti:
 • Personální lékárník, ABC Pharmacy, Anytown, USA - 2010 - současnost
  • Poskytoval informace o lécích a pomoc pacientům a poskytovatelům zdravotní péče.
  • Vyplňování receptů, včetně sestavování léků, ověřování pokynů k dávkování a odpovídání na dotazy pacientů.
  • Spravoval zásoby, doplňoval materiál a zajišťoval kvalitu.
  • Zajišťoval dodržování federálních a státních předpisů a zásad lékárny.
 • Lékárenský technik, XYZ Pharmacy, Anytown, USA - 2008 - 2010
  • Pod dohledem licencovaného lékárníka vykonával administrativní a klinické lékárenské povinnosti.
  • Vedl lékárenské záznamy a zajišťoval správnost objednávek léků.
  • Poskytoval zákaznický servis a odpovídal na dotazy zákazníků.
Vzdělání:
 • Bakalářský titul v oboru farmacie, Anytown University, Anytown, USA - 2004 - 2008
Dovednosti:
 • Farmaceutické výpočty
 • Složení léků
 • Bezpečnost léků
 • Provoz lékárny
 • Poradenství pro pacienty
Certifikace:
 • Licencovaný lékárník, stát Anytown, USA - 2008
Jazyky:
 • angličtina (rodilý mluvčí)


Tipy pro životopisy personálních farmaceutů

Vytvořit dokonalý životopis, který by pomohl nastartovat kariéru, není snadný úkol. Dodržování obecných pravidel psaní může pomoci, ale je také chytré nechat si poradit na míru vašemu konkrétnímu hledání práce. Když jste ve světě zaměstnání nováčkem, potřebujete tipy pro životopisy personálních farmaceutů.
Shromáždili jsme ty nejlepší tipy od zkušených personálních farmaceutů - podívejte se na jejich rady, které vám nejen usnadní psaní, ale také zvýší vaše šance na vytvoření životopisu, který potenciální zaměstnavatele zaujme.

 • Zdůrazněte své zkušenosti v oboru farmacie, například předchozí pracovní pozice, dosažené vzdělání a certifikáty.
 • Předveďte své schopnosti řešit problémy a technické znalosti.
 • Podrobně popište svou schopnost poskytovat vynikající služby zákazníkům.
 • Přiložte dobře zpracované shrnutí nebo prohlášení o cíli, které odráží vaši nejvyšší kvalifikaci.
 • Prokažte schopnost udržet si pořádek a zvládat více úkolů najednou.


Příklady shrnutí životopisu personálního farmaceuta

Shrnutí nebo cíl životopisu farmaceuta je pro uchazeče o zaměstnání důležitým nástrojem, jak zdůraznit svou kvalifikaci a zkušenosti, aby se odlišil od konkurence. Měl by sloužit k prezentaci jedinečných schopností uchazeče a prokázat jeho schopnost poskytnout zaměstnavateli hodnotu. Dobré shrnutí nebo cíl by měly být přizpůsobeny konkrétnímu pracovnímu místu a měly by být stručné a zároveň zdůrazňovat relevantní dovednosti a úspěchy. Tato část může sloužit k představení celkového shrnutí zkušeností uchazeče a jeho odlišení od ostatních uchazečů.

Například: "Kandidát se může ucházet o zaměstnání v oboru, který je pro něj typický, např:

 • Vysoce zkušený lékárník s více než desetiletou praxí v oblasti provozu lékárny a služeb zákazníkům. Komplexní znalost lékárenských zákonů a předpisů.
 • Znalý lékárník s osmiletou praxí v maloobchodním provozu lékárny. Umí poskytovat výjimečné služby zákazníkům a přesně plnit recepty.
 • Obětavý personální farmaceut s pětiletou praxí v nemocniční lékárně. Odborné znalosti v oblasti přípravy a výdeje léků a vzdělávání pacientů.
 • Kvalifikovaný farmaceut s šestiletou praxí v maloobchodní lékárně. Je zkušený v přesném plnění receptů a poskytování výjimečných služeb zákazníkům.
 • Uspěchaný personální farmaceut se sedmiletou praxí v nemocniční lékárně. Odborné znalosti v oblasti přípravy léků, výdeje a vzdělávání pacientů.


Vytvořte si v životopise lékárníka silnou sekci o zkušenostech

Důležité je, abyste v životopise lékárníka uvedli silnou část o zkušenostech, protože potenciálním zaměstnavatelům pomůže prokázat vaše znalosti a zkušenosti v oboru. Tato část by měla vyzdvihnout dovednosti, zkušenosti a kvalifikaci, díky nimž se pro danou práci dobře hodíte. Měla by také zdůraznit všechna příslušná osvědčení nebo licence, které vlastníte. Výrazná část o zkušenostech vám pomůže odlišit se od ostatních uchazečů a zaměstnavatelům dodá důvěru ve vaši schopnost úspěšně vykonávat danou funkci.

Například:

 • Poskytoval klinické lékárenské služby pacientům pod dohledem lékaře.
 • Prováděl a sledoval léčebné postupy včetně dávkování, kontroly terapeutických duplicit, lékových interakcí a identifikace potenciálních nežádoucích účinků léků.
 • Organizoval a spravoval objednávky léků pro nemocniční oddělení a komunikoval s lékaři, aby zajistil nejlepší výsledky pro pacienty.
 • Sestavoval a vydával léky a další léčiva v souladu se stanovenými zásadami a postupy.
 • Poskytoval pacientům vzdělávání a poradenství v oblasti bezpečného a účinného užívání léků.
 • Sledoval a vyhodnocoval výsledky medikamentózní léčby s cílem posoudit účinnost farmakoterapie pacienta.
 • Zkontroloval lékařské záznamy, aby zjistil, zda jsou v nich uvedeny léky, diagnózy, alergie a kontraindikace.
 • Udržoval si aktuální znalosti o nových lécích, lékových interakcích a terapeutickém úsilí.
 • Vedl a řídil lékárenské techniky, stážisty a ostatní zaměstnance lékárny.
 • Podílel se na tvorbě zásad, postupů a protokolů pro lékárenské oddělení.


Příklad vzdělání personálního lékárníka

Personální farmaceut obvykle potřebuje titul doktora farmacie (Pharm.D.) z akreditované farmaceutické vysoké školy a také licenci k výkonu povolání od státní lékárnické rady. Někteří zaměstnavatelé mohou vyžadovat také další certifikace, například certifikovaného lékárenského technika (CPhT) nebo certifikovaného geriatrického farmaceuta (CGP).

Zde je příklad výčtu zkušeností vhodných pro životopis personálního farmaceuta:

 • Doktor farmacie, Kalifornská univerzita, San Diego, Kalifornie (20XX)
 • Bakalářský titul v oboru farmaceutických věd, University of Southern California, Los Angeles, Kalifornie (20XX)
 • Certified Immunization Delivery, American Council on Pharmaceutical Education (20XX)
 • Certifikace Advanced Cardiac Life Support, American Heart Association (20XX)


Dovednosti personálního farmaceuta pro životopis

Doplnění dovedností do životopisu personálního farmaceuta je důležité, protože vám může pomoci odlišit se od ostatních uchazečů. Dovednosti mohou potenciálním zaměstnavatelům ukázat vaše odborné znalosti, vědomosti a schopnosti. Dovednosti mohou také prokázat vaši ochotu držet krok s nejnovějším vývojem v oblasti farmacie. Příklady dovedností pro životopis lékárníka mohou zahrnovat: znalost zákonů, předpisů a bezpečnostních postupů v lékárně; schopnost přesně vyplňovat recepty; vynikající schopnosti řešit problémy; znalost užívání léků, interakcí a vedlejších účinků; vynikající služby zákazníkům a komunikační dovednosti; schopnost obsluhovat a udržovat lékárenskou techniku; znalost skladování a likvidace léčiv.

Měkké dovednosti:

 1. Komunikace
 2. Vedení lidí
 3. Organizace
Multitasking
 1. Řešení problémů
 2. Smysl pro detail
 3. Interpersonální dovednosti
 4. Adaptabilita
 5. Time management
 6. Kritické myšlení
< />
Tvrdé dovednosti:
 1. Výdej léků
 2. Farmaceutické výpočty
 3. Složení léků
 4. Řízení zásob
 5. Zadávání údajů
 6. Poradenství pro pacienty
 7. Lékové interakce
 8. Dodržování předpisů
 9. Zpracování receptů
 10. Aseptická technika


Časté chyby, kterých se při psaní životopisu lékárníka vyvarujte

Na tomto konkurenčním trhu práce dostávají zaměstnavatelé v průměru 180 žádostí na každé volné pracovní místo. Při zpracování těchto životopisů se společnosti často spoléhají na automatizované systémy sledování uchazečů, které mohou životopisy procházet a vyřazovat nejméně kvalifikované uchazeče. Pokud se váš životopis dostane mezi těch několik málo, které projdou přes tyto roboty, musí na personalistu nebo náborového manažera ještě zapůsobit. Při takovém množství přicházejících žádostí věnují náboráři každému životopisu obvykle jen 5 sekund své pozornosti, než se rozhodnou, zda jej vyřadí. Vzhledem k tomu je nejlepší vyhnout se tomu, abyste do své žádosti zahrnuli jakékoli rušivé informace, které by mohly způsobit její vyřazení. Abyste se ujistili, že váš životopis vynikne, prostudujte si níže uvedený seznam toho, co byste do své žádosti o zaměstnání neměli uvádět.

 • Bez průvodního dopisu. Motivační dopis je skvělý způsob, jak vysvětlit, proč jste pro danou pozici nejlepším kandidátem a proč o ni stojíte.
 • Používání přílišného množství žargonu. Personalisté nechtějí číst životopis plný odborných termínů, kterým nerozumějí.
 • Vynechání důležitých detailů. Nezapomeňte uvést své kontaktní údaje, vzdělání, pracovní historii a všechny důležité dovednosti a zkušenosti.
 • Použití obecné šablony. Věnujte čas tomu, abyste svůj životopis přizpůsobili pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Tím zaměstnavateli ukážete, že to s danou pozicí myslíte vážně.
 • Pravopisné a gramatické chyby. Vždy překontrolujte, zda v životopise nejsou překlepy, pravopisné a gramatické chyby.
 • Přílišné soustředění na povinnosti. Nezapomeňte uvést úspěchy a zásluhy, abyste zaměstnavateli ukázali, že jste skvělým kandidátem.
 • Včetně osobních údajů. Vyvarujte se uvádění osobních údajů, jako je věk, rodinný stav nebo náboženské vyznání.


Klíčové informace pro životopis lékárníka.

 • Zdůrazněte všechny profesní certifikáty
 • Uveďte všechny relevantní zkušenosti s přípravou, výdejem a poskytováním poradenství pacientům.
 • Prokázat vynikající dovednosti v oblasti služeb zákazníkům
 • nastínit schopnosti řešit problémy a rozhodovat se.
 • Popište zkušenosti s řízením zásob, sestavováním rozpočtu a psaním zpráv.
 • prokázat silné komunikační, kooperační a organizační schopnosti.
 • Zvýraznit znalost platných zákonů, předpisů a směrnic.

Je čas začít hledat práci. Ujistěte se, že se vám daří co nejlépe, a získejte příští práci v poštovních službách s pomocí resumaker.cz.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Vyzkoušejte profesionální nástroj Resumaker pro tvorbu životopisů hned teď. Za zkoušku nic nedáte, protože jej můžete vyzkoušet zcela zdarma