Příklad životopisu vedoucího kavárny (průvodce zdarma)

Vytvořte si životopis vedoucího kavárny, který vám zajistí pohovor, pomocí našich bezplatných příkladů a tipů pro psaní. Použijte a přizpůsobte si naši šablonu a získejte místo na pohovoru ještě dnes.

Vedoucí kavárny Příklad životopisu
Průměrné hodnocení: 4,5 (59 hlasů)
Vedoucí kavárny Příklad životopisu

Hledáte práci vedoucího kavárny? Náš článek Příklad životopisu vedoucího kavárny vám pomůže začít. Poskytuje ucelený přehled dovedností a zkušeností potřebných pro tuto pozici, stejně jako cílenou šablonu životopisu a tipy, jak svůj dokument optimalizovat. Přečtěte si další informace a začněte hledat práci ještě dnes!

Budeme se zabývat:

 • Jak napsat životopis bez ohledu na obor nebo pracovní pozici.
 • Co uvést v životopise, abyste vynikli.
 • Hlavní dovednosti, které zaměstnavatelé z každého odvětví chtějí vidět.
 • Jak rychle sestavit životopis pomocí našeho profesionálního nástroje pro tvorbu životopisů.
 • Co je to šablona životopisu a proč byste ji měli používat.
Navíc vám poskytneme odborné tipy pro psaní životopisu a profesionální příklady, které vás budou inspirovat.

Co dělá vedoucí kavárny?

Vedoucí kavárny je zodpovědný za dohled nad každodenním provozem kavárny. To zahrnuje dohled nad personálem, správu zásob a zásobování, vytváření a zavádění zásad a postupů, stanovování cílů a úkolů a zajišťování spokojenosti zákazníků. Může být také zodpovědný za marketingové iniciativy, rozvíjení vztahů s prodejci a dodavateli a vytváření propagačních kampaní. Může být také zodpovědný za finanční sledování a vykazování.


Jaké jsou povinnosti vedoucího kavárny?

 • Vytvářet personální rozvrhy a zajišťovat dostatečné obsazení všech směn.
 • Školení a dohled nad zaměstnanci, poskytování zpětné vazby a poradenství.
 • vyřizování stížností zákazníků a řešení problémů zaměstnanců
 • Zajistit dodržování všech zdravotních a bezpečnostních předpisů.
 • Vypracování strategií pro zvýšení spokojenosti zákazníků a prodeje
 • objednávání a udržování zásob potravin, nápojů a dalších potřeb.
 • Správa pokladních transakcí a vyvážení pokladní zásuvky.
 • Příprava a předkládání finančních a provozních zpráv
 • Udržovat čistotu, organizaci a vzhled prodejny.
 • Provádění administrativních úkolů, jako jsou mzdy a plánování.

Vzorový životopis vedoucího kavárny pro inspiraci

Jméno: Neznámá: Jane Doe

Adresa: 123 Main St, Anytown, CA 12345

Telefon: 123-456-7890

E-mail: janedoe@gmail.com

Neznámá je zkušená manažerka kavárny s více než desetiletou praxí v pohostinství. Má za sebou úspěšné zkušenosti s řízením kaváren s velkým objemem prodeje, dohledem nad zaměstnanci a udržováním spokojenosti zákazníků. Její zkušenosti v pohostinství doplňuje odhodlání dosahovat dokonalosti a profesionální přístup k zákaznickým službám.

Pracovní zkušenosti:

 • Vedoucí kavárny, ABC Coffee Shop, Anytown, Kalifornie (2016 - současnost)
  • Řízení každodenního provozu kavárny s velkým objemem prodeje, včetně personálního zajištění, obsluhy zákazníků, řízení zásob a správy hotovosti.
  • Vyvinul a zavedl program věrnosti zákazníků, který vedl k 20% nárůstu hodnocení spokojenosti zákazníků.
  • Zodpovídá za školení a rozvoj zaměstnanců, čímž zvyšuje celkovou efektivitu.
 • Barista, XYZ Coffee Shop, Anytown, Kalifornie (2009 - 2016)
  • Obsluhoval zákazníky a udržoval čistotu a pořádek na pracovišti.
  • Poskytoval vynikající služby zákazníkům, což vedlo k 25% nárůstu hodnocení spokojenosti zákazníků.
  • Podílel se na vývoji nových položek jídelního lístku, což vedlo k 10% nárůstu prodeje.

Vzdělání:

 • Bakalářský titul v oboru pohostinství, Anytown University, Anytown, Kalifornie (2009)

Dovednosti:

 • Zákaznický servis
 • Vedení
 • Řízení zásob
 • Řízení hotovosti
 • Školení a rozvoj zaměstnanců
 • Vývoj a implementace menu

Certifikace:

 • Certifikát pracovníka pro bezpečné zacházení s potravinami
 • Certifikát na přípravu kávy
 • Certifikát vynikajícího zákaznického servisu

Jazyky: angličtina (plynule)Tipy pro životopis vedoucího kavárny

Vytvořit dokonalý životopis, který by pomohl nastartovat kariéru, není snadný úkol. Dodržování obecných pravidel psaní může pomoci, ale je také chytré nechat si poradit na míru vašemu konkrétnímu hledání práce. Když jste ve světě zaměstnání nováčkem, potřebujete tipy pro životopis vedoucího kavárny.
Shromáždili jsme nejlepší tipy od zkušených manažerů kaváren - podívejte se na jejich rady, které vám nejen usnadní psaní, ale také zvýší vaše šance na vytvoření životopisu, který potenciální zaměstnavatele zaujme.

 • Vyzdvihněte své schopnosti řídit tým zaměstnanců kavárny a zdůrazněte své vůdčí a organizační schopnosti.
 • Předveďte své zkušenosti se službami zákazníkům a schopnost vytvářet pro zákazníky pozitivní prostředí.
 • Ukažte, jak jste úspěšně zvládli případné problémy, které mohly nastat při vedení kavárny.
 • Uveďte příklady toho, jak jste ve svých předchozích manažerských funkcích v kavárně zvýšili prodej a zisky.
 • Uveďte všechny certifikáty o bezpečnosti potravin nebo školení související s vedením kavárny.


Příklady shrnutí životopisu manažera kavárny

Shrnutí nebo cíl životopisu vedoucího kavárny je skvělým způsobem, jak zdůraznit své zkušenosti a dovednosti vedoucího kavárny. Může pomoci ukázat potenciálním zaměstnavatelům, že máte potřebné dovednosti a zkušenosti, abyste byli na této pozici úspěšní. Může také pomoci prokázat vaše odhodlání pro danou pozici a nadšení pro práci v kavárně. Zdůrazněním svých zkušeností a dovedností můžete přispět k tomu, že se odlišíte od ostatních uchazečů a zvýšíte své šance na získání práce.

Například:

 • Vysoce organizovaná vedoucí kavárny s více než 8 lety zkušeností v oblasti služeb zákazníkům a pohostinství. Zkušený v řízení personálu, zásob a zdrojů.
 • Zkušený vedoucí kavárny s výjimečnými vůdčími schopnostmi, interpersonálními dovednostmi a schopností řešit problémy. Prokazatelné výsledky v oblasti zvyšování prodeje a spokojenosti zákazníků.
 • Motivovaný vedoucí kavárny s více než 5 lety zkušeností s řízením každodenního provozu. Efektivně vede zaměstnance a zavádí postupy pro zvýšení efektivity.
 • Manažer kavárny orientovaný na výsledky s více než 4 lety zkušeností v oblasti stravovacích služeb. Umí školit a řídit personál, kontrolovat náklady a uspokojovat potřeby zákazníků.
 • Vynalézavý vedoucí kavárny s více než 6 lety zkušeností v oblasti služeb zákazníkům a provozu. Prokazatelná schopnost zvládat více úkolů, řešit konflikty a zvyšovat spokojenost zákazníků.


Vytvořte si v životopise vedoucího kavárny silnou sekci o zkušenostech

Vytvoření silné sekce o zkušenostech v životopise vedoucího kavárny je důležité z několika důvodů. Zaprvé, umožňuje vám ukázat dovednosti, které jste získali při vedení kavárny, a znalosti, které jste během této práce získali. Tato část také umožňuje potenciálním zaměstnavatelům vidět, jakým výzvám jste čelili a jak jste je vyřešili. Kromě toho silná sekce o zkušenostech ukáže vaše odhodlání k práci a skutečnost, že jste ochotni jít nad rámec, abyste zajistili spokojenost a morálku zákazníků. V neposlední řadě dává zaměstnavatelům možnost lépe vás poznat a pochopit vaše nadšení pro práci i schopnost řídit tým a vést firmu.

Například: "Víte, že je to velmi důležité, když se vám podaří získat informace o tom, co se děje ve firmě?

 • Vedení až 15 baristů a vedoucích směn v rušné kavárně.
 • Poskytoval výjimečné služby zákazníkům, aby byla zajištěna jejich spokojenost.
 • Udržoval čistotu a organizaci pracoviště tak, aby splňovalo hygienické a bezpečnostní normy.
 • Vyvíjel a zaváděl strategie pro zvýšení loajality zákazníků a prodeje.
 • Dohlížel na každodenní provoz včetně řízení zásob a manipulace s hotovostí.
 • Školil a dohlížel na nové zaměstnance v oblasti obsluhy zákazníků a přípravy jídel.
 • Analyzoval údaje o prodeji a zpětnou vazbu od zákazníků s cílem identifikovat oblasti pro zlepšení.
 • Připravoval týdenní plány a přiděloval úkoly s cílem maximalizovat efektivitu.
 • Propagoval zákazníkům nové produkty a služby.
 • Vyřizoval stížnosti zákazníků a poskytoval včasná řešení.


Příklad životopisu manažera kavárny

Vedoucí kavárny obvykle potřebuje alespoň středoškolské vzdělání s maturitou nebo jeho ekvivalent, ale mnoho zaměstnavatelů dává přednost uchazečům s vysokoškolským vzděláním v oboru managementu pohostinství, obchodní administrativy nebo v příbuzném oboru. K dalším kvalifikačním předpokladům pro tuto pozici patří zkušenosti v oblasti stravovacích služeb, vynikající dovednosti v oblasti obsluhy zákazníků, vůdčí schopnosti a znalost předpisů o bezpečnosti potravin.

Zde je příklad výčtu zkušeností vhodných pro životopis vedoucího kavárny:

 • Absolvoval titul Associates Degree in Business Administration na univerzitě ABC (2015-2017)
 • Získal certifikát o absolvování studia managementu na XYZ College (2013)
 • Absolvoval kurz pro management kaváren na LMN Institute of Technology (2012)


Dovednosti manažera kavárny pro životopis

Doplnění dovedností do životopisu vedoucího kavárny je důležité, protože zaměstnavatelům umožňuje rychle posoudit kvalifikaci a schopnosti uchazeče. Zaměstnavatelům také napovídá, jakou má uchazeč zkušenost a odborné znalosti v oblasti řízení kavárny. Uvedením příslušných dovedností může kandidát prokázat, že má znalosti, zkušenosti a schopnosti potřebné k tomu, aby byl na dané pozici úspěšný. Příklady dovedností, které mohou být uvedeny v životopise vedoucího kavárny, zahrnují obsluhu zákazníků, školení baristů, řízení zásob, přípravu jídel a nápojů, kontrolu nákladů a řízení personálu.

Měkké dovednosti:

 1. Vedení lidí
 2. Mezilidské vztahy
 3. Komunikace
 4. Organizační
 5. Obsluha zákazníků
 6. Řešení problémů
 7. Time management
 8. Budování týmu
 9. Manipulace s hotovostí
 10. Řízení zásob
< />
Tvrdé dovednosti:
 1. Obsluha zákazníků
 2. Manipulace s hotovostí
 3. Příprava potravin
 4. Řízení zásob
 5. Vedení týmu
 6. Plánování personálu
 7. Vaření kávy
 8. Úklidové postupy
 9. Předpisy týkající se bezpečnosti potravin
 10. Školení baristů


Časté chyby, kterých se při psaní životopisu vedoucího kavárny vyvarujte

Na tomto konkurenčním trhu práce dostávají zaměstnavatelé v průměru 180 žádostí na každé volné pracovní místo. Při zpracování těchto životopisů se společnosti často spoléhají na automatizované systémy sledování uchazečů, které mohou životopisy procházet a vyřazovat nejméně kvalifikované uchazeče. Pokud se váš životopis dostane mezi těch několik málo, které projdou přes tyto roboty, musí na personalistu nebo náborového manažera ještě zapůsobit. Při takovém množství přicházejících žádostí věnují náboráři každému životopisu obvykle jen 5 sekund své pozornosti, než se rozhodnou, zda jej vyřadí. Vzhledem k tomu je nejlepší vyhnout se tomu, abyste do své žádosti zahrnuli jakékoli rušivé informace, které by mohly způsobit její vyřazení. Abyste se ujistili, že váš životopis vynikne, prostudujte si níže uvedený seznam toho, co byste do své žádosti o zaměstnání neměli uvádět.

 • Bez průvodního dopisu. Motivační dopis je skvělý způsob, jak vysvětlit, proč jste pro danou pozici nejlepším kandidátem a proč o ni stojíte.
 • Používání přílišného množství žargonu. Personalisté nechtějí číst životopis plný odborných termínů, kterým nerozumějí.
 • Vynechání důležitých detailů. Nezapomeňte uvést své kontaktní údaje, vzdělání, pracovní historii a všechny důležité dovednosti a zkušenosti.
 • Použití obecné šablony. Věnujte čas tomu, abyste svůj životopis přizpůsobili pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Tím zaměstnavateli ukážete, že to s danou pozicí myslíte vážně.
 • Pravopisné a gramatické chyby. Vždy překontrolujte, zda v životopise nejsou překlepy, pravopisné a gramatické chyby.
 • Přílišné soustředění na povinnosti. Nezapomeňte uvést úspěchy a zásluhy, abyste zaměstnavateli ukázali, že jste skvělým kandidátem.
 • Včetně osobních údajů. Vyvarujte se uvádění jakýchkoli osobních údajů, jako je věk, rodinný stav nebo náboženské vyznání.


Klíčové informace pro životopis vedoucího kavárny

 • Zkušenosti s řízením každodenního provozu kavárny
 • Dobrá znalost terminologie týkající se kávy a baristiky
 • Schopnost včas vyřizovat velké množství objednávek zákazníků.
 • Zkušenosti s řízením financí, včetně rozpočtů a prognóz.
 • Dobré služby zákazníkům a komunikační dovednosti
 • Flexibilita při přizpůsobování se měnícím se potřebám a trendům zákazníků.
 • Schopnost vytvářet systémy a procesy, které zajišťují dodržování standardů kvality.
 • Schopnost vytvářet a realizovat marketingové plány pro zvýšení prodeje
 • Znalost zdravotních a bezpečnostních předpisů pro stravovací služby
 • Zkušenost s používáním softwaru POS (Point of Sale).

Je čas začít hledat práci. Ujistěte se, že se vám daří co nejlépe, a získejte příští práci v poštovních službách s pomocí resumaker.cz.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Vyzkoušejte profesionální nástroj Resumaker pro tvorbu životopisů hned teď. Za zkoušku nic nedáte, protože jej můžete vyzkoušet zcela zdarma