Příklad životopisu profesora chemie (bezplatný průvodce)

Vytvořte si životopis profesora chemie, který vám zajistí pohovor, pomocí našich bezplatných příkladů a tipů pro psaní. Použijte a přizpůsobte si naši šablonu a získejte místo na pohovoru ještě dnes.

Profesor chemie Příklad životopisu
Průměrné hodnocení: 4,8 (107 hlasů)
Profesor chemie Příklad životopisu

Tento článek obsahuje příklad životopisu profesora chemie. Zahrnuje všechny podstatné informace potřebné k vytvoření silného profesního životopisu pro někoho v tomto oboru. Příklad životopisu poskytuje přehled znalostí a zkušeností potřebných pro úspěšnou kariéru v oboru chemie a také tipy a návrhy, jak vytvořit vynikající životopis.

Budeme se zabývat:

 • Jak napsat životopis bez ohledu na obor nebo pracovní pozici.
 • Co uvést v životopise, abyste vynikli.
 • Hlavní dovednosti, které zaměstnavatelé z každého odvětví chtějí vidět.
 • Jak rychle sestavit životopis pomocí našeho profesionálního nástroje pro tvorbu životopisů.
 • Co je to šablona životopisu a proč byste ji měli používat.
Navíc vám poskytneme odborné tipy pro psaní životopisu a profesionální příklady, které vás budou inspirovat.

Co dělá profesor chemie?

Profesor chemie je zodpovědný za výuku, výzkum a vedení studentů v oboru chemie. Připravuje a vede přednášky, vytváří a zadává domácí úkoly a hodnotí práce studentů. Vedou také výzkum ve svém oboru a publikují výsledky v recenzovaných časopisech. Kromě toho mohou dohlížet na výzkumné projekty studentů, poskytovat kariérní poradenství a účastnit se schůzí katedry.

Za chvíli začneme, ale nejprve vám přinášíme několik dalších příkladů životopisů profesora chemie:

Jaké jsou povinnosti profesora chemie?

 • Vývoj a výuka kurzů chemie
 • Poradenství studentům ohledně studijních a profesních cílů
 • Mentoring studentů bakalářského a magisterského studia
 • Provádění výzkumu v oblasti chemie a publikování výsledků.
 • Vedení studentských výzkumných projektů
 • Účast na konferencích a prezentace na nich
 • Práce v katedrových, univerzitních a odborných výborech.
 • Vypracování bezpečnostních protokolů pro laboratoře

Vzorový životopis profesora chemie pro inspiraci

Osobní údaje:

Jméno: John Doe
Adresa: 123 Street Avenue, Město, Stát, PSČ
Telefon: (123) 456-7890
E-mail: john.doe@example.com

Shrnutí:

John Doe je zkušený profesor chemie s více než desetiletou pedagogickou praxí. Má vášeň pro výuku a snaží se svým studentům pomoci pochopit obtížné pojmy. Je vynikajícím komunikátorem a dokáže složitá témata snadno přiblížit. Má hluboké znalosti výzkumných metod a již mnoho let zaujímá vedoucí postavení v oboru chemie.

Pracovní zkušenosti:
 • Profesor chemie, název školy, město, stát - 2009-současnost
 • Výuka různých kurzů chemie pro studenty bakalářského a magisterského studia.
 • Vývoj a implementace nových kurzů a výukových materiálů
 • Prováděl výzkum a prezentoval výsledky na národních a mezinárodních konferencích.
 • dohlížel na studentské projekty a v případě potřeby poskytoval poradenství.
Vzdělání:
 • Doktorát z chemie, název univerzity, město, stát - 2005
 • Bakalářský titul v oboru chemie, název univerzity, město, stát - 2000
Dovednosti:
 • Vynikající komunikační a prezentační dovednosti
 • Schopnost srozumitelně vysvětlit složitá témata
 • Dobré výzkumné a analytické schopnosti
 • Vynikající schopnost hospodařit s časem a organizační schopnosti
Certifikace:
 • Certifikovaný učitel chemie, organizace ABC, město, stát - 2009
 • Certifikovaný výzkumný pracovník, organizace XYZ, město, stát - 2006
Jazyky:
 • angličtina (rodilý mluvčí)
 • Španělština (konverzační)


Tipy pro životopis profesora chemie

Vytvořit dokonalý životopis, který by pomohl nastartovat kariéru, není snadný úkol. Dodržování obecných pravidel psaní může pomoci, ale je také chytré nechat si poradit na míru vašemu konkrétnímu hledání práce. Když jste ve světě zaměstnání nováčkem, potřebujete tipy na životopisy od chemického profesora.
Shromáždili jsme nejlepší tipy od zkušených profesorů chemie - podívejte se na jejich rady, které vám nejen usnadní psaní, ale také zvýší vaše šance na vytvoření životopisu, který potenciální zaměstnavatele zaujme.

 • Zdůrazněte své zkušenosti s výukou předmětů souvisejících s chemií, jako je obecná chemie, organická chemie atd.
 • Zdůrazněte úspěchy související s výukou, například úspěchy studentů nebo ocenění.
 • Uveďte všechny výzkumné projekty nebo publikace, na kterých jste se podíleli.
 • Uveďte všechny granty nebo stipendia, které jste získali.
 • Uveďte členství ve všech souvisejících profesních organizacích.


Příklady shrnutí životopisu profesora chemie

Shrnutí nebo cíl životopisu profesora chemie vám pomůže odlišit se od konkurence a zatraktivnit váš životopis pro potenciální zaměstnavatele. Slouží jako přehled vašich základních dovedností, kvalifikace a zkušeností. Zaměstnavatelům také pomůže identifikovat vaši jedinečnou hodnotu a odlišit vás od ostatních uchazečů o stejnou pozici. Měl by obsahovat vaše nejsilnější prodejní argumenty a zdůrazňovat vaše klíčové úspěchy a reference. Při sestavování shrnutí nebo cíle nezapomeňte zdůraznit své pedagogické zkušenosti, relevantní výzkum a případná ocenění nebo vyznamenání.

Příklad: V roce 2013 jste v rámci projektu "Děkujeme, odcházíme" dosáhl/a významných úspěchů v oboru:

 • Zkušený profesor chemie s více než pětiletou praxí ve výuce a výzkumu. Má zkušenosti s laboratorní výukou, tvorbou učebních osnov a vedením studentů.
 • Energický profesor chemie s více než 10 lety zkušeností s výukou, tvorbou učebních osnov a laboratorní výukou. Umí vést a motivovat studenty k dosažení jejich plného potenciálu.
 • Vysoce motivovaný profesor chemie s vášní pro výuku, výzkum a rozvoj studentů. Má vynikající komunikační dovednosti a schopnosti řešit problémy.
 • Specializovaný profesor chemie s více než 15 lety zkušeností s výukou a výzkumem. Zkušený v laboratorní výuce a vedení studentů.
 • Znalý profesor chemie s více než 8 lety zkušeností s výukou a výzkumem. Zkušený v tvorbě učebních osnov, laboratorní výuce a vedení studentů.


Vytvořte si v životopise profesora chemie silnou sekci o zkušenostech

Důležité je v životopise profesora chemie uvést silnou část o zkušenostech, která prokáže kvalifikaci a odbornost uchazeče v oboru. Je to také příležitost ukázat profesorovy úspěchy a zdůraznit případná ocenění nebo uznání, která obdržel. Silná část o zkušenostech bude obsahovat také informace o profesorově pedagogické a výzkumné praxi a o všech vyznamenáních, která obdržel. Tyto informace pomohou profesora odlišit od ostatních uchazečů a prokáží jeho oddanost oboru.

Například: "V roce 2013 se v rámci projektu "Děkujeme, odcházíme" uskutečnilo několik výzkumů, které se týkaly například

 • Výuka úvodních a pokročilých kurzů chemie pro vysokoškolské studenty na univerzitě XYZ.
 • Vypracoval materiály pro kurzy, plány výuky a laboratorní cvičení.
 • Poskytoval studentům teoretické a praktické vedení.
 • Hodnotil výkony studentů a poskytoval jim zpětnou vazbu.
 • Prováděl výzkum v oblasti organické chemie.
 • Publikované výzkumné práce v recenzovaných časopisech.
 • Účastnil se konferencí a seminářů, aby byl neustále v obraze ohledně nejnovějších pokroků.
 • Mentorování mladších členů katedry.
 • Vedl odbornou revizní komisi a prováděl hodnocení výzkumu.
 • Spolupracoval s ostatními odděleními na mezioborových výzkumných projektech.


Příklad životopisu profesora chemie

Profesor chemie musí mít obvykle doktorát z chemie nebo příbuzného oboru. Profesor může mít také zkušenosti s výukou, výzkumem a laboratorní prací. Mezi další požadavky může patřit dobrá znalost principů chemie, vynikající komunikační a organizační schopnosti a schopnost pracovat samostatně i ve spolupráci.

Zde je příklad výčtu zkušeností vhodných pro životopis profesora chemie:

 • Doktorát z chemie, Kalifornská univerzita, Los Angeles, Kalifornie, 2012
 • Magisterský titul z chemie, Kalifornská univerzita, San Diego, Kalifornie, 2009
 • bakalářský titul z chemie, Kalifornská univerzita, Berkeley, Kalifornie, 2007


Dovednosti profesora chemie pro životopis

Do životopisu profesora chemie je důležité uvést dovednosti, protože potenciální zaměstnavatelé tak získají představu o kvalifikaci a schopnostech uchazeče. Dovednosti ukazují, že uchazeč má příslušné znalosti, zkušenosti a odbornost, které jsou nezbytné pro úspěšné zastávání dané pozice. Dovednosti také pomáhají zaměstnavatelům identifikovat typ zaměstnance, kterého hledají, a rozhodnout, zda se uchazeč na danou pozici hodí. Příklady dovedností, které mohou být uvedeny v životopise profesora chemie, zahrnují: znalost laboratorních technik a přístrojového vybavení, znalost chemické analýzy, porozumění chemickým procesům a reakcím, schopnost vyučovat chemické pojmy, schopnost vyvíjet a realizovat laboratorní experimenty, schopnost pracovat v týmu a dobré komunikační schopnosti a schopnost řešit problémy.

Měkké dovednosti:

 1. Kritické myšlení
 2. Řešení problémů
 3. Komunikace:
 4. Organizační
 5. Vedení lidí
 6. Spolupráce
 7. Mentoring
 8. Řízení projektů
 9. Kreativní myšlení
 10. Schopnost učit
< />
Tvrdé dovednosti:
 1. Analytická chemie
 2. Organická chemie
 3. Anorganická chemie
 4. Spektroskopie
 5. Chromatografie
 6. Laboratorní techniky
 7. Analýza dat
 8. Bezpečnost práce v laboratoři
 9. Počítačové programování
 10. Výuka chemie


Časté chyby, kterých se vyvarujte při psaní životopisu profesora chemie

Na tomto konkurenčním trhu práce dostávají zaměstnavatelé v průměru 180 žádostí na každé volné pracovní místo. Při zpracování těchto životopisů se společnosti často spoléhají na automatizované systémy sledování uchazečů, které mohou životopisy procházet a vyřazovat nejméně kvalifikované uchazeče. Pokud se váš životopis dostane mezi těch několik málo, které projdou přes tyto roboty, musí na personalistu nebo náborového manažera ještě zapůsobit. Při takovém množství přicházejících žádostí věnují náboráři každému životopisu obvykle jen 5 sekund své pozornosti, než se rozhodnou, zda jej vyřadí. Vzhledem k tomu je nejlepší vyhnout se tomu, abyste do své žádosti zahrnuli jakékoli rušivé informace, které by mohly způsobit její vyřazení. Abyste se ujistili, že váš životopis vynikne, prostudujte si níže uvedený seznam toho, co byste do své žádosti o zaměstnání neměli uvádět.

 • Bez průvodního dopisu. Motivační dopis je skvělý způsob, jak vysvětlit, proč jste pro danou pozici nejlepším kandidátem a proč o ni stojíte.
 • Používání přílišného množství žargonu. Personalisté nechtějí číst životopis plný odborných termínů, kterým nerozumějí.
 • Vynechání důležitých detailů. Nezapomeňte uvést své kontaktní údaje, vzdělání, pracovní historii a všechny důležité dovednosti a zkušenosti.
 • Použití obecné šablony. Věnujte čas tomu, abyste svůj životopis přizpůsobili pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Tím zaměstnavateli ukážete, že to s danou pozicí myslíte vážně.
 • Pravopisné a gramatické chyby. Vždy překontrolujte, zda v životopise nejsou překlepy, pravopisné a gramatické chyby.
 • Přílišné soustředění na povinnosti. Nezapomeňte uvést úspěchy a zásluhy, abyste zaměstnavateli ukázali, že jste skvělým kandidátem.
 • Včetně osobních údajů. Vyvarujte se uvádění jakýchkoli osobních údajů, jako je věk, rodinný stav nebo náboženské vyznání.


Klíčové informace pro životopis profesora chemie

 • Uveďte přehled svých zkušeností s výukou a výzkumem a další relevantní kvalifikace.
 • Zdůrazněte všechna ocenění nebo uznání, která jste obdrželi od svých kolegů nebo studentů.
 • Uveďte všechny publikace, prezentace nebo spolupráce, kterých jste se zúčastnili.
 • Uveďte své případné zvláštní dovednosti nebo kvalifikaci.
 • Prokažte svou schopnost sledovat nejnovější vývoj v oboru.
 • Uveďte všechny dovednosti, které jste případně získali, například práci se specializovaným softwarem.
 • Zdůrazněte své zkušenosti s vedením nebo výukou v laboratořích.
 • Uveďte všechna příslušná osvědčení nebo certifikáty, které můžete mít.

Je čas začít hledat práci. Ujistěte se, že se vám daří co nejlépe, a získejte příští práci v poštovních službách s pomocí resumaker.cz.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Vyzkoušejte profesionální nástroj Resumaker pro tvorbu životopisů hned teď. Za zkoušku nic nedáte, protože jej můžete vyzkoušet zcela zdarma