Příklad životopisu děkana (bezplatný průvodce)

Vytvořte si děkanský životopis, který vám zajistí pohovor, pomocí našich bezplatných příkladů a tipů pro psaní. Použijte a přizpůsobte si naši šablonu a získejte pohovor ještě dnes.

Dean Příklad životopisu
Průměrné hodnocení: 4,2 (180 hlasů)
Dean Příklad životopisu

Hledáte práci děkana? Náš příklad životopisu děkana je ideálním zdrojem informací, který vám pomůže vytvořit efektivní životopis, který vás zaujme. Náš vzorový životopis popisuje dovednosti, kvalifikaci a zkušenosti potřebné pro úspěšné obsazení pozice děkana. Kromě toho náš článek obsahuje tipy, jak vytvořit efektivní životopis, a také rady, jak vyzdvihnout svou kvalifikaci před potenciálními zaměstnavateli. Věnujte čas prostudování našeho vzorového životopisu děkana a budete na cestě k úspěchu.

Budeme se zabývat:

 • Jak napsat životopis bez ohledu na obor nebo pracovní pozici.
 • Co uvést v životopise, abyste vynikli.
 • Hlavní dovednosti, které zaměstnavatelé z každého odvětví chtějí vidět.
 • Jak rychle sestavit životopis pomocí našeho profesionálního nástroje pro tvorbu životopisů.
 • Co je to šablona životopisu a proč byste ji měli používat.
Navíc vám poskytneme odborné tipy pro psaní životopisu a profesionální příklady, které vás budou inspirovat.

Co děkan dělá?

Děkan je obvykle vedoucí akademický pracovník na vysoké škole nebo univerzitě, který je zodpovědný za administrativní a akademický dohled nad určitou školou nebo vysokou školou v rámci instituce. Jeho povinnosti zahrnují dohled nad každodenním provozem vysoké školy, poskytování poradenství a podpory vyučujícím a studentům a spolupráci s ostatními správci s cílem zajistit, aby vysoká škola plnila své cíle a úkoly.

Za chvíli začneme, ale nejprve vám přinášíme několik dalších příkladů životopisů souvisejících s děkanem:

Jaké jsou povinnosti děkana?

 • Udržování aktuálních znalostí o učebních plánech, zdrojích a cílech školy.
 • Vypracování strategických plánů a cílů školy
 • dohled nad náborem, najímáním a hodnocením zaměstnanců a pracovníků fakulty.
 • Zajištění kvalitního vzdělávání a podpůrných služeb pro studenty.
 • tvorba a správa rozpočtů a finančních zdrojů
 • Vytváření a provádění zásad a postupů
 • Slouží jako spojka mezi školou a ostatními akademickými odděleními, správou a komunitou.
 • Podpora prostředí, které podporuje úspěch studentů
 • Hodnocení výkonu studentů a poskytování zpětné vazby
 • Organizování a účast na setkáních a akcích souvisejících s posláním školy.

Vzorový životopis děkana pro inspiraci

Dean

Adresa: 123 Sample Street, Město, Stát, PSČ

Telefon: (123) 456-7890

E-mail: dean@example.com

Dean je zkušený profesionál s praxí v oblasti vývoje softwaru a webových aplikací. Má silné technické zázemí a vášeň pro řešení problémů. Má odborné znalosti v jazycích HTML, JavaScript a CSS a zkušenosti s prací s webovými frameworky, jako jsou React a Angular.

Pracovní zkušenosti

 • Vývojář softwaru, společnost ABC, 2019-současnost
 • Webový vývojář, společnost XYZ, 2018-2019

Vzdělávání

 • Bakalářské studium informatiky, Univerzita ABC, 2016-2020

Dovednosti

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • Reagovat
 • Angular

Certifikace

 • Certifikovaný vývojář softwaru, certifikace ABC, 2020

Jazyky

 • angličtina (rodilý mluvčí)
 • Španělština (plynně)


Tipy pro životopis děkana

Vytvořit dokonalý životopis, který by pomohl nastartovat kariéru, není snadný úkol. Dodržování obecných pravidel psaní může pomoci, ale je také chytré nechat si poradit na míru vašemu konkrétnímu hledání práce. Když jste ve světě zaměstnání nováčkem, potřebujete tipy na děkanský životopis.
Shromáždili jsme nejlepší tipy od zkušených děkanů - podívejte se na jejich rady, které vám nejen usnadní psaní, ale také zvýší vaše šance na vytvoření životopisu, který vzbudí zájem potenciálních zaměstnavatelů.

 • Připojte profesní shrnutí, které se zaměřuje na vaši kvalifikaci a příslušné dovednosti.
 • Zdůrazněte své zkušenosti a kvalifikaci pomocí odrážek.
 • Přizpůsobte svůj životopis pracovní pozici, o kterou se ucházíte, a zdůrazněte příslušné dovednosti a zkušenosti.
 • Při popisu svých úspěchů a zkušeností používejte silný a aktivní jazyk.
 • Několikrát si životopis zkontrolujte, aby byl správný a srozumitelný.


Příklady shrnutí životopisu děkana

Shrnutí životopisu děkana nebo cíl životopisu je skvělý způsob, jak rychle shrnout nejdůležitější aspekty vaší odborné praxe a vzdělání a jak tyto aspekty přispívají k vaší kvalifikaci pro pozici, o kterou se ucházíte. Poskytuje personalistovi okamžitý přehled o vaší kvalifikaci a umožňuje mu rychle posoudit, zda se na danou pozici hodíte. Kromě toho vám může také pomoci vyniknout mezi ostatními uchazeči tím, že poskytne stručné shrnutí vaší jedinečné kvalifikace.

Například:

 • Zkušený děkan s více než 10 lety akademického vedení a prokazatelnými úspěchy v oblasti vysokoškolského vzdělávání.
 • Inovativní a na výsledky orientovaný děkan s odbornými znalostmi v oblasti rozpočtování, získávání finančních prostředků a personálního řízení.
 • Strategický a organizovaný děkan se specializací na tvorbu a realizaci efektivních strategických plánů.
 • Vysoce úspěšný děkan, který má zkušenosti s vytvářením a řízením úspěšných akademických programů.
 • Dynamický děkan s vášní pro výuku a učení a se zájmem o úspěch studentů.


Vytvořte si v životopise děkana silnou sekci o zkušenostech

V životopise děkana je důležité uvést silnou část o zkušenostech, která potenciálním zaměstnavatelům ukáže, že máte potřebné dovednosti, kvalifikaci a zkušenosti, abyste na dané pozici vynikli. Dobře zpracovaná část o zkušenostech poskytne důkazy o vašem vzdělání, pedagogických a administrativních zkušenostech a schopnostech vedení. Prokáže také vaši schopnost efektivně řídit rozpočet, vést vyučující a zaměstnance a dohlížet na studentské aktivity. Uvedením podrobností o vašich minulých funkcích budou zaměstnavatelé schopni rychle posoudit vaše schopnosti a určit, zda se na danou pozici hodíte. V konečném důsledku vám silná sekce o zkušenostech v životopise děkana pomůže vyniknout mezi ostatními uchazeči a zvýší vaše šance na získání práce.

Příklad: V roce 2013 jste na pozici ředitele v oboru ekonomie a managementu v ČR dosáhli nejvyššího možného počtu pracovních míst v oboru:

 • Zajišťoval strategické vedení a dohled nad všemi činnostmi a odděleními vysoké školy.
 • Vypracoval a zavedl zásady, postupy a iniciativy na podporu strategických cílů vysoké školy.
 • Spolupracoval s fakultou, zaměstnanci a externími zúčastněnými stranami, aby zajistil dodržování poslání, vize a hodnot vysoké školy.
 • Spravoval mnohamilionový rozpočet a dohlížel na všechny finanční povinnosti.
 • Vést vývoj a implementaci komplexního akademického plánu.
 • Zajišťoval dodržování federálních a státních předpisů, akreditačních standardů a interních zásad.
 • Přijímal a dohlížel na zaměstnance fakulty a zaměstnance, aby zajistil vysoce výkonné a angažované pracovníky.
 • Vytvořil kulturu spolupráce, transparentnosti a inovací na vysoké škole.
 • Zprostředkoval pevné vztahy s absolventy a dalšími externími subjekty.
 • Získal finanční prostředky pro vysokou školu a zvýšil dary a externí investice.


Příklad životopisu děkana

Děkan obvykle potřebuje alespoň magisterský titul v oblasti vysokoškolského vzdělávání, vedení vzdělávání nebo v příbuzném oboru. Mnoho škol navíc vyžaduje určitý počet let praxe ve vedení vysokých škol.

Zde je příklad výčtu zkušeností vhodných pro životopis děkana:

 • Ph.D., pedagogické vedení, University of Southern California, Los Angeles, Kalifornie, 2009.
 • M.Ed., management vzdělávání, University of Southern California, Los Angeles, CA, 2003
 • bakalářský titul, pedagogika a historie, Kalifornská univerzita, Los Angeles, Kalifornie, 1997


Dovednosti děkana pro životopis

Je důležité doplnit dovednosti do životopisu děkana, protože pomáhají potenciálním zaměstnavatelům prokázat odborné schopnosti a kompetence uchazeče. Dovednosti mohou zahrnovat manažerské, komunikační, řešitelské a vůdčí schopnosti. Uvedením dovedností v životopise může kandidát organizovaně a stručně prokázat potenciálním zaměstnavatelům svou celkovou kvalifikaci a schopnosti.

Měkké dovednosti:

 1. Vedoucí schopnosti:
 2. Organizační
 3. Komunikace
 4. Týmová práce
 5. Řešení problémů
 6. Mezilidské vztahy
 7. Time management
 8. Kreativní myšlení
 9. Přizpůsobivost
 10. Řešení konfliktů
< />
Tvrdé dovednosti:
 1. Počítačové programování
 2. Analýza dat
 3. Řízení projektů
 4. Veřejné vystupování
 5. Vedení lidí
 6. Vývoj softwaru
 7. Řešení problémů
 8. Vytváření sítí
 9. Správa databází
 10. Technické psaní


Časté chyby, kterých se při psaní životopisu děkana vyvarujte

Na tomto konkurenčním trhu práce dostávají zaměstnavatelé v průměru 180 žádostí na každé volné pracovní místo. Při zpracování těchto životopisů se společnosti často spoléhají na automatizované systémy sledování uchazečů, které mohou životopisy procházet a vyřazovat nejméně kvalifikované uchazeče. Pokud se váš životopis dostane mezi těch několik málo, které projdou přes tyto roboty, musí na personalistu nebo náborového manažera ještě zapůsobit. Při takovém množství přicházejících žádostí věnují náboráři každému životopisu obvykle jen 5 sekund své pozornosti, než se rozhodnou, zda jej vyřadí. Vzhledem k tomu je nejlepší vyhnout se tomu, abyste do své žádosti zahrnuli jakékoli rušivé informace, které by mohly způsobit její vyřazení. Abyste se ujistili, že váš životopis vynikne, prostudujte si níže uvedený seznam toho, co byste do své žádosti o zaměstnání neměli uvádět.

 • Bez průvodního dopisu. Motivační dopis je skvělý způsob, jak vysvětlit, proč jste pro danou pozici nejlepším kandidátem a proč o ni stojíte.
 • Používání přílišného množství žargonu. Personalisté nechtějí číst životopis plný odborných termínů, kterým nerozumějí.
 • Vynechání důležitých detailů. Nezapomeňte uvést své kontaktní údaje, vzdělání, pracovní historii a všechny důležité dovednosti a zkušenosti.
 • Použití obecné šablony. Věnujte čas tomu, abyste svůj životopis přizpůsobili pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Tím zaměstnavateli ukážete, že to s danou pozicí myslíte vážně.
 • Pravopisné a gramatické chyby. Vždy překontrolujte, zda v životopise nejsou překlepy, pravopisné a gramatické chyby.
 • Přílišné soustředění na povinnosti. Nezapomeňte uvést úspěchy a zásluhy, abyste zaměstnavateli ukázali, že jste skvělým kandidátem.
 • Včetně osobních údajů. Vyvarujte se uvádění jakýchkoli osobních údajů, jako je věk, rodinný stav nebo náboženské vyznání.


Klíčové informace pro životopis děkana

 • Zdůrazněte příslušné vzdělání, certifikace a zkušenosti děkana.
 • Zahrňte úspěchy, které prokazují vůdčí schopnosti a schopnost řešit problémy.
 • Seznam všech souvisejících profesních členství nebo činností
 • prokázat dovednosti v oblasti rozpočtování, personálního řízení a komunikace.
 • Poskytněte důkazy o úspěšných iniciativách, které jste jako děkan uskutečnili.

Je čas začít hledat práci. Ujistěte se, že se vám daří co nejlépe, a získejte příští práci v poštovních službách s pomocí resumaker.cz.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Vyzkoušejte profesionální nástroj Resumaker pro tvorbu životopisů hned teď. Za zkoušku nic nedáte, protože jej můžete vyzkoušet zcela zdarma